เกี่ยวกับเรา

 เป็นเวลา กว่า 40 ปี ที่ BMP ได้ก่อตั้งโดย คุณนิมิต อร่ามธนาพร ดำเนินกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภท ไส้กรอก หมูแฮม และ อื่นๆ อีกมากมาย ในช่วงแรกของการดำเนินกิจการ BMP เป็นแค่ผู้ชำนาญการทางด้าน ผ่าแยกชิ้นส่วนต่างๆ โดยการนำซากวัวและซากหมู มาแช่เย็น ผ่านกระบวนการตามหลักสากล แล้วจึงนำมาชำแหละแยกชิ้นส่วนต่างๆ จัดส่งให้กับโรงแรมชั้นนำ ตลอดจนถึงสายการบินต่างๆ Supermarket อีกมากมาย จึงทำให้ BMP มีความเข้าใจ ในกล้ามเนื้อและชิ้นส่วนต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใดได้บ้าง

 

จนกระทั่งบริษัทได้ขยายโรงงานจากโรงงานเล็กๆแถวสีลมมาเป็นโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จนถึงขณะนี้ บริษัทเป็นผู้มีความชำนาญ ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ ภายใต้แบรนด์ BMP ที่มีจำหน่ายตาม Supermarket ชั้นนำ รวมถึงผู้ประกอบการภัตตาคารต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของ BMP

BMP ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตภายใต้ ระบบ GMP และ HACCP จาก SGS ระบบอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2003 ซึ่งเป็นผู้ได้รับรองมาตรฐานเป็นอันดับต้นๆ ของโรงงานที่มีอยู่ในขณะนั้น BMP ยังมีนโยบาย และ ยึดมั่นที่จะผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานสากล ตามหลักของระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) และได้พยายามค้นคว้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงขึ้นกว่ามาตรฐานสากลกำหนด ภายใต้ราคาที่เหมาะสม


25 มกราคม 2566

ผู้ชม 4841 ครั้ง

Engine by shopup.com